Ürgüp Otelleri

Nevşehir Otelleri
Kayseri - Kapadokya Otelleri Avanos Otel Otel Kapadokya Otel Kayseri nevşehir Oteller Kapadokya Kapadokya Tatil Otel Ürgüp
       Ana Sayfa
       Kayseri Hakkında
       Kayseri Merkez Otelleri
       Erciyes Otelleri
       Kapadokya Otelleri
       Günübirlik Geziler
       Uçak Biletleri
       Oto Kiralama
 
 

 
 
 

Kayseri Hakkında Genel Bilgiler

 

Tarihi ve Turistik Yerleri :
KALELER:
Kayseri iç ve dış olmak üzere iki kısımdır. Dış kale geniş bir sahayı kaplamaktadır. Dış kale tarafından ihale edilmiş iç kale dört köşedir. Beher yönün uzunlugu 500 metredir. İç kalede 195 burç vardır. Diger tarihi yapılar arasında yer alan kaleler; Develi, Öksüt, Akkışla, Zamantı, Zengibar, Viranşehir, Asarcık ve Zırha Kaleleri sayılabilir.
MEDRESELER:
Şifa ve Gıyasiye Medresesi; Anadolu'nun ve Avrupa'nın ilk tıp okulu olan medrese ve hastane 1205 yılında Selçuklu hükümdarlarından Gıyaseddin Keyhüsrev'in kızkardeşi Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine önce Şifaiye adını taşıyan Hastane yapılmış ve bunun yanında ilk tıbbiye Gıyasiye adlı Medrese kurulmuştur. Bugün Tıp Tarihi Müzesi olarak kullanılmaktadır. Diğer Medreseler arasında Hunat, Sahabiye, Hacıkılıç, Hatuniye ve Köşk Medresesi sayılabilir.

KÜMBETLER: Kümbet (Şah Cihan Hatun'da denir), Çifte Kümbet, Hunat Hatun Kümbet, Sırçalı, Gevher Nesibe Hatun Kümbeti, Kutlug Hatun Kümbeti, Emir Şahap Kümbeti, Suya Kanmış Kümbeti, Emir Sultan Kümbeti, Lala Muhlishiddin Kümbeti, Ali Emir Kümbeti, Seyyid Şerif Kümbeti, Melik Gazi Medresesi ve Türbesi İlimizde bulunan diğer kümbetler

arasında yer almaktadır.

HANLAR, HAMAMLAR VE KERVANSARAYLAR: Sultan Hanı, Karatay Hanı, Hunat Hamamı, Sultan Hamamı, Küllük Hamamı, Caferbey ve Selahattin Hamamı, Kara Mustafa Paşa Kervansarayı tarihi ve turistik eserlerdir.
CAMİLER:
Olu, Küllük, Hunat Hatun, Hacı Kılıç, Han, Hacet, Lala Paşa Kümbet, Şıh, Kale, Katıroğlu, Mimarsinan, Yanıkoğlu, Barsama Camileri Kayseri' nin tarihi camileridir.
İÇMEMECE VE KAPLICALARI:
Yeşilhisar İçmecesi, Hasan Alp Maden Suyu, Saz İçmecesi, Bayram Hacı Kaplıcaları, Tekgöz, Çiftgöz Kaplıcaları, Kayseri'nin turistik yönden ilgi çeken tabii yöreleridir.
MESİRE YERLERİ:
Tekir Yaylası, Sarımsaklı Barajı, Karpuzbaşı Şelalesi, Kuş Cenneti adı ile anılan Sultan Sazlığı en önemli mesire yerleridir.


Coğrafi Durumu : Kayseri, İç Anadolu Bölgesinin orta Kızılırmak bölümünde 33 derece 30 dakika doğu boylamı ve 38 derece 45 dakika kuzey enleminde yer almaktadır. Kayseri ilini kuzeydoğuda ve doğuda Sivas, güneyde Adana, Güneydoğuda Kahramanmaraş , batıda Niğde, Nevşehir ve Yozgat illeri çevirir. İl merkezi İç Anadolu Bölgesinin ve Kayserinin en büyük dağı Erciyes'in kuzey eteklerinde kurulmuştur. Kayserinin yüzölçümü 16917 kilometrekaredir. Kilometrekareye 61 kişi düşmektedir.


İklim : Kayseri ilinde step iklimi görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Kayseri'de bitki örtüsü gelişmemiş olup, fundalık ve çalılıklardan ibarettir. İlde ova, tepe, dağ, bozkırı vardır. İlimiz sınırları içerisinde ormanlık , saha toplamı 30296 hektardır. Genç bir tarım bölgesine sahip olan ilimiz genellikle kıraçtır. Tarla tarımı hakimdir. Tarladan en fazla buğday, çavdar ve arpa yetiştirilir. Şeker pancarı kimi oldukça yaygındır.


Dağlar : Kayseri İl hudutları Hınzır, Koramaz, Kepekli ,Köşkerli, Aygörmez, Toros, Tahtalı, Sirvan, Soğanlı, Beydağları ve ayrıca Erciyes Dağı ile çevrilidir.


Erciyes Dağı : Kayseri İl merkezinin güneyindedir. 3916 metre yüksekliği ile İç Anadolu Bölgesinin en yüksek dağıdır. Erciyes Dağı eskiden bir yanardağ iken şimdi tamamen sönmüştür. Yaz; kış tepesi karlarla örtülü olan Erciyes Dağının kaidesi 1100 kilometrekarelik bir sahayı kapsamaktadır. Erciyes Dağı bütün tarih boyunca çevresinde yaşayan insanlara güzellik; aşıklara ve edebiyatçılara ilham kaynağı olmuştur.


Ova ve Yaylaları : Kayseri İli hudutları içerisinde bulunan dağların yüksekliğinde birçok düzlükler bulunmaktadır. İl merkezi 1055 rakımlı bir ova üzerinde kurulmuştur. Batıya doğru incesu, Akdölen, Zamantı ve MandaIOvaları bulunmaktadır.


Akarsu ve Gölleri : İlimizin en önemli akarsuyu Kızılırmak, Zamantı çayı, Sarımsakıı Suyu, Karasu, Kösedoğan Çayıdır. Göllerine gelince, Sarıoğlan ilçesinde Talas Ovasında 30 kilometrekarelik yer kaplayan Tuz Gölü ilin en büyük gölüdür. Gölün üçte ikisi tuzla kaplı diğer kısımları ise bataklıktır. Bundan başka Develi ilçesi ile Yeşilhisar ilçesi arasında 32 bin hektarlık bir sahayı kaplayan Sarıgöl ilde bulunan diğer küçük göllerdendir.

 

Kayseri Adı Nerden Geliyor : Bugünkü Kayseri şehrinin 2 kilometre güneybatısında Mazaca ya da Eusbia adlarıyla anılan eski çağların ünlü ticaret merkezi vardır. Bu adın Kapadokya krallarından Mosoch'un adıyla bağlantılı olduğu kabul edilir. Kapodokya'yı bir Roma eyaleti durumuna getiren İmparator Tiberius, Büyük Roma İmparatoru Augustus'a bir saygı görevinde bulunmak amacıyla şehre CEASEREA adını verdi. O çağlarda Romalılardan Doğu Roma, Kuzey Afrika ve İspanya'da KAYSER şehri anlamında CEASEREA diye andıkları 17 şehir daha vardı. Araplar bu şehre KAYSERİYA, Türkler ESKİŞEHİR derlerdi. Osmanlı Türkleri çağında resmi yazılarda Araplara uyularak KAYSERİYE diye geçen şehrin adı Cumhuriyetin ilanından sonra halk arasında yaygın deyişle KAYSERİ biçiminde kesinleşmiştir.


Kayseri İlinin Tarihi : Bugün Türkiye' nin en büyük şehirlerinden birisi olan Kayseri, tarihinin çok eski devirlerinde de aynı önemi taşıyordu. Birçok medeniyetıere sahne olan Kayseri'nin kuruluşu kesin olarak bilinmemekle beraber, tarihi M.Ö 13. yüzyıllara uzanır. Kayseri, İslam tarihine 691 yılında Emevi Halifesi 1. Abdulmelik zamanında geçti. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Selçuklular tarafından fethedilen şehir 1127 yılında Danişmentlilerden Emir (Melik) Gazi'nin eline geçmiş, oğlu Melik Mehmet zamanında ise, Beyliğin başkenti olmuştur. Anadolu Selçuklularından II.Kılıçaslan 1176 'da şehri Danişmentliler den geri almıştır. Selçuklular'ın adeta Konya'dan sonra ikinci başkenti olmuştur. Bu devirde Kayseri'de birçok eserler meydana getirilmiştir. 1144 yılında İlhanlı hücumlarına maruz kalan şehir, İlhanlıların Selçuklularla anlaşmaları neticesinde rahatlayabilmiştir. Moğolları Anadolu'dan çıkarmak isteyen Türk Memlük Sultanı Baybars 1277'de ordusu ile Kayseri'ye gelmiş ve burada bir süre kalmıştır.1338 yılında şehir Osmanlılar dan Yıldırım Beyazıt'ın eline geçmiştir. 1402 Ankara Muharebe ve Timur istilasından sonra bir süre Kayseri'ye Konya'da ki Karamanoğulları sahip olmuştur. 1515 tarihinde Sultan Selim İran dönüşünden sonra son Dulkadir Bey'i olan Bozkurt Bey'i ortadan kaldırmış ve şehir kesin olarak Osmanlılara bağlanmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu devrinde Celali İsyanlarından birçoğuna sahne olan Kayseri 1923 'te Cumhuriyetin ilanından sonra sanayideki ilerleyişini hızla devam ettirmiştir. Bir çok medeniyetlerin geçmiş oldugu Kayseri'de; tarihi, kültürel, arkeolojik ve turizm değerlerinin bütününü bir arada yaşamak ve görmek mümkündür.

 

후원 수준 및 혜택

[Geri]